Upadłość transgraniczna – co to takiego?

Upadłość transgraniczna jest rozwiązaniem dla osób posiadających problemy finansowe, których ośrodek życia znajduje się poza granicami kraju. Ogłoszenie takiej upadłości wywołuje skutki prawne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawa prawna Ogłoszenie upadłości transgranicznej jest możliwe dzięki powołaniu się na rozporządzenie Rady We nr 1346/2000 z 29 maja 2000 roku. Jednakże możliwość powołania się na […]

Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu dla osoby zadłużonej oznacza, że nie powinien się on obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo przedawnienia długu sam dług w dalszym ciągu istnieje. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie, które uległo przedawnieniu to nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconych środków ze względu na przedawnienie długu. Przedawnienie długu – co ulega […]

Koronowirus i problemy finansowe

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. WHO wskazuje, że najczęstszymi objawami COVID-19 są: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem oraz suchy kaszel. Zaleca się, aby, już w przypadku wystąpienia tych podstawowych objawów, zgłosić się do lekarza. U niektórych pacjentów można zaobserwować także bóle mięśni, […]

Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W tym zakresie również występują pewne wyjątki – mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne. Co […]

Jak ustala się plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Przepisy wskazują, że plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę […]

Co robić żeby się nie zadłużyć?

Powodów, przez które można popaść w kłopoty finansowe i związane z tym nadmierne zadłużenie się jest wiele. W pułapkę zadłużenia popaść można w szczególności wówczas, gdy nie sprawujemy kontroli nad własnym budżetem domowych. Nie porównujemy dochodów z wydatkami i tracimy dyscyplinę związaną z konsumpcją. Chętniej wydajemy wówczas pieniądze na rzeczy, które często są nieprzydatne i […]

Niski wkład własny a regres ubezpieczeniowy

Starając się o kredyt hipoteczny należy być świadomym tego, że konieczne jest dysponowanie odpowiednio wysokim wkładem własnym. Banki preferują, aby klienci posiadali co najmniej 20% kwoty inwestycji. Równocześnie nie zamykają drogi do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego osobom, które nie posiadają kwoty wystarczającej na pokrycie 20% wkładu własnego. W takiej sytuacji oferowane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. […]

Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Komornik ma możliwość zajmowania środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jednakże zaznaczyć należy, że nie wszystkie środki podlegają zajęciu. Zajęciu nie podlegają środki wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla […]

Firmy windykacyjne a dłużnicy

W sytuacji, gdy osoba zalega z płatnościami może spodziewać się kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. Celem działania takiego podmiotu jest ustalenie czy dłużnik wyraża chęć uregulowania zobowiązania. Firmy windykacyjne posiadają szereg możliwości porozumiewania się z dłużnikami. Mogą one polegać na tradycyjnych rozmowach telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych, a także komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz […]

Wcześniejsza spłata kredytu

Każdy kto dokonała wcześniejszej spłaty kredytu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów kredytu, które zostały nadpłacone. Zwrot ten powinien dotyczyć wszystkich kosztów związanych z kredytem. Jednakże najczęściej banki dokonują z automatu zwrotu jedynie nadpłaconych odsetek albo ubezpieczenia, które nie zostało wykorzystane przez umowie kredytowej. Problem pojawia się w przypadku zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. Banki […]