Jak zacząć oszczędzać pieniądze i dlaczego jest to ważne?

Znajdujemy dziesiątki wymówek, aby nie oszczędzać. Niewystarczające dochody, niska rentowność depozytów i rachunków oszczędnościowych lub przekonanie, że możemy pokryć wszystkie wydatki z bieżących funduszy. W rzeczywistości jednak każdy z nas może napotkać nieprzyjemną sytuację, taką jak utrata drogiego sprzętu, konieczność szybkiej zmiany miejsca zamieszkania, utrata pracy lub poważna choroba. Oszczędzanie ma na celu przede wszystkim […]

Kiedy dziedziczymy długi zmarłego?

Ogólny protokół stanowi, że prawa własności i obowiązki (aktywa i długi) zmarłego są przenoszone na jedną lub więcej osób po jego śmierci. W przypadku spadkobiercy, który dziedziczy w pierwszej kolejności, moment uzyskania prawa spadkowego jest datą śmierci spadkodawcy. Dla przyszłych spadkobierców ten moment będzie datą ewentualnego odrzucenia spadku przez spadkobiercę, który odziedziczy najpierw. Od 18 […]

Spadek – czym jest, a może zysk czy strata?

Informacja o otrzymaniu spadku często kojarzy się z uśmiechem od losu. Tymczasem spadek to nie tylko mieszkanie, samochód czy oszczędności, ale także długi, których zmarły nie zapłacił. Sprawdźmy więc, jak działa dziedziczenie. Kwestie związane z prawem spadkowym reguluje czwarta księga Kodeksu Cywilnego. W prawie spadkowym istnieją dwa tryby dziedziczenia: Testamentowe – osoba posiadająca pełną zdolność […]

Rolnictwo a upadłość konsumencka

Rolnicy indywidualni są jedną z grup osób bez prowadzonej działalności gospodarczej, a także osób fizycznych, którzy zarządzają gospodarstwem domowym. Charakterystyczną cechą rolników z innych grup jest oczywiście charakter źródła dochodu, dodatkowy dochód w postaci dopłat bezpośrednich, ale przede wszystkim bogactwo związane z posiadaniem gruntów rolnych, których ceny rynkowe wciąż rosną. Wysoki koszt tej nieruchomości wpływa […]

Kiedy upadłość konsumencka jest wskazana?

Sytuacja życiowa każdego dłużnika jest inna, ale jedynym sposobem na wyjście z upadku finansowego jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to co najmniej jeden wierzyciel, w odniesieniu do którego dłużnik ma zobowiązania finansowe i stan niewypłacalności. Jest to sytuacja, w której brak płynności finansowej z konsumentem nie pozwala na wypełnienie jego zobowiązań (na przykład przestał spłacać […]

Upadłość konsumencka, czym jest oddłużanie?

Określenie „upadłość konsumencka”, definiuje postępowanie upadłościowe konsumentów w celu złagodzenia obciążenia długiem, które można zazwyczaj zdefiniować jako: Upadłość konsumencka = ogłoszenie upadłości (sądowa definicja niewypłacalności dłużnika) Cel upadłości konsumenckiej Głównym celem postępowania jest umożliwienie dłużnikowi oddłużenia, poprzedzonego upadłością, pokrywającego pewną część zobowiązań przez: spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do masy […]