Fala pozwów przeciw Best i Hoist

Za pewnego rodzaju sytuację problemową uznać należą otrzymaniem nakazu  zapłaty od firmy windykacyjnej. Firma zajmująca się windykacją niemal masowa wysyłają wezwania do zapłaty, w których powołują się na cesję wierzytelności na rzecz takiego przedsiębiorstwa. Na rynku widoczna jest funkcjonowanie wielu tego rodzaju firm, których profil działalności koncentruje się na windykacji. Co należy więc zrobić w […]

Zmiany w BTE i jego likwidacja

Za dużą zmianę uznać należy zlikwidowanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Czym  właściwie był Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jak funkcjonował postaramy się przybliżyć w dzisiejszym artykule. BTE, bo tak w skrócie nazywany był Bankowy Tytuł Egzekucyjny, to dokument pozwalający na rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Aby możliwe było jej rozpoczęcie bank musiał wydać BTE, a następnie sąd musiał nadać […]

Kredyt hipoteczny to szansa dla pożyczkodawców

Kredytodawca hipoteczny może zażądać od właściciela nieruchomości przeniesienia hipoteki do miejsca wolnego od innej hipoteki. Takie roszczenie może zostać ujawnione w księdze wieczystej. Włączenie tego rodzaju roszczenia do rejestru gruntów i hipotek prowadzi do tego, że roszczenie staje się skuteczne wobec stron trzecich. Prowadzi to do tego, że w przypadku przeniesienia hipoteki na inną osobę […]

Przejęcie długu, czyli jak spłacić czyjeś zobowiązania

Każdy z nas może przejąć obowiązki innej osoby. Odbywa się to na podstawie umowy między dłużnikiem lub wierzycielem a stroną trzecią. Zgodnie z tym osoba trzecia przejmuje dług dłużnika, który został już od niego zwolniony. W przypadku przyjęcia długu wymagana jest zgoda wierzyciela lub obecnego dłużnika. Przejęcie długu jest możliwe, między innymi, w przypadku osoby […]

Firmy windykacyjne i ich uprawnienia

Jeśli komornik przyjmuje obsługę długu, zwykle oznacza to dla dłużnika nową szansę na rozwiązanie problemu zadłużenia. Istnieją profesjonalne firmy windykacyjne, które ułatwiają spłatę długów. Sprawdzone rozwiązania „pod klucz”. Jednym z nich jest obliczanie i podział długu na raty. Trudno wyobrazić sobie jeden uniwersalny scenariusz odzyskiwania długu. W każdym przypadku podejmowane działania są dostosowane do charakteru […]