Czy agencja windykacyjna może zostać wykorzystana do odzyskania zaległych płatności alimentacyjnych?

W ostatnich latach rząd wprowadził szereg nowych przepisów mających na celu bardziej wydajne i szybsze przestrzeganie obowiązku wypłacania alimentów. W styczniu tego roku organizatorzy robót publicznych musieli przede wszystkim zatrudnić obsługujących dłużników. To samo dotyczy urzędu pracy, który ma aktywizować bezrobotnych, którzy są zobowiązani do wypłacania alimentów. Wkrótce pracodawcy, którzy chcieliby nielegalnie zatrudnić dłużników alimentacyjnych […]

Jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty może przysporzyć wielu problemów, gdyż nie każdy dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na jego właściwe sformułowania. Sporządzenie treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga znajomości podstawowych zasad związanych z sporządzaniem pism procesowych przez stronę pozwaną. Wraz z otrzymaniem nakazu zapłaty osoba będąca adresatem takiego pisma często dowiaduje się o tym, że w ogóle […]

Dłużnik w rejestrze dłużników

Jeżeli postępowanie egzekucyjne nie może zostać przeprowadzone, a wierzyciel nie zapewni innych metod, w takiej sytuacji komornik trafi do sądu. Wysyła pismo (wniosek) do właściwego sądu w celu wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Taki rejestr jest szczególnie przydatny dla przechodniów. Ponieważ zmniejsza ryzyko współpracy finansowej z niewypłacalnymi osobami. Komornik informuje również wierzyciela o fakcie […]

Długi hazardzisty,a sytuacja rodziny

Zdarza się, że z powodu mechanizmów współzależności i nieznajomości prawa rodziny narkotyków biorą odpowiedzialność nie tylko za zachowanie gracza lub pracownika seksualnego. Są również odpowiedzialni za swoje długi. Jak uchronić się przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi uzależnionego członka rodziny? Jakie zobowiązania finansowe może ponieść narkoman? Odpowiedzialność za długi jednego z małżonków jest trudnym tematem – […]