Kto posiada prawo do zachowku?

Sytuacje życiowe pokazują, że osoby posiadające uprawnienie do spadku są niekiedy pomijane w testamencie. W takiej sytuacji osoby, które zostały pominięte, a z mocy ustawy posiadają prawo do dziedziczenia zyskują prawo do zachowku.   Przysługujące prawo do zachowku traktować należy jako konsekwencję ogólnie przyjętej zasady prawa spadkowego zgodnie, z którą konieczna jest ochrona interesów najbliższej […]

Czy świadczenia ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o współfinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla siebie i dziecka. Spełnił kryterium dochodowe i otrzymał te świadczenia. Jednocześnie wdrażany jest tytuł wykonawczy wniosku o wynagrodzenie i inne roszczenia. Czy w tej sytuacji komornik będzie egzekwował jego świadczenia? Świadczenia z ZFŚS podlegają pełnej wypłacie przez komornika. Ochrona […]

Ważne informacje o przedawnieniu długu

Poruszając tematykę przedawnienia długu należy wskazać jakie są rodzaje wierzytelności. Podział wierzytelności może nastąpić ze względu na termin przedawnienia. Stosując taki podział możliwe jest mówienie o: roszczeniach majątkowych lub takich, które zostały stwierdzone dzięki prawomocnemu wyrokowi sądu – w ich przypadku okres przedawnienia to 6 lat, roszczeniach wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, a także oświadczeń […]

Uznanie długu właściwe i niewłaściwe

Kwestia uznania długu nie jest łatwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w świetle orzeczeń sądowych i doktryny prawnej uznanie długu można podzielić na dwie grupy, a mianowicie prawidłowe i niewłaściwe uznawanie. Pierwsza grupa (właściwe uznanie) wiąże się z pełną wolą dłużnika, który w swoim oświadczeniu w sposób jasny i kompleksowy rozpoznaje dług. Ma […]