Jakie elementy tworzą masę upadłości?

Ustalenia masy upadłości dokonuje syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, sędzia – komisarz może postanowić, że ustalenia masy upadłości może dokonać sam upadły, jednakże pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ustalenie masy upadłości następuje w drodze spisu inwentarza. Wraz z tym spisem dokonuje się oszacowania całego majątku wchodzącego do masy […]

Czy można uniknąć odziedziczenia długów?

Przyjęcie spadku nie zawsze poprawia sytuację materialną spadkobiercy. Może wiązać się bowiem nie tylko z nabyciem majątku, ale również dziedziczeniem długów spadkodawcy. Kwestię przejmowania długów spadkowych uregulowała szczegółowo nowelizacja prawa, która weszła w życie dopiero 18 października 2015 roku. Wcześniej obowiązujące przepisy umożliwiały proste dziedziczenie zadłużenia, a to z kolei, odpowiadało za wiele niesprawiedliwych rozstrzygnięć. […]

Czy warto rozmawiać z komornikiem?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji należy bezzwłocznie skontaktować się z komornikiem, aby spłacić dług lub przedstawić stan majątkowy i przychody. Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne – ma więc za zadanie doprowadzić do wyegzekwowania obowiązku świadczenia, które zostało przez sąd zasądzone w orzeczeniu sądu czy nakazie zapłaty. Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie takiego orzeczenia. Komornik […]

Zasady negocjacji z wierzycielem

Głównym celem negocjacji z wierzycielem jest próba wypracowania nowych, dogodnych dla obu stron warunków spłaty zobowiązania. Pomyślny wynik negocjacji będzie oznaczał dla Ciebie możliwość spłaty długu na korzystnych warunkach, dla wierzyciela natomiast – sukcesywne odzyskiwanie pieniędzy. Nie wszyscy wiedzą, że wynikiem negocjacji z wierzycielem może być nawet umorzenie części długu. Pamiętaj, że dla pożyczkobiorcy lub firmy windykacyjnej […]