Niski wkład własny a regres ubezpieczeniowy

Starając się o kredyt hipoteczny należy być świadomym tego, że konieczne jest dysponowanie odpowiednio wysokim wkładem własnym. Banki preferują, aby klienci posiadali co najmniej 20% kwoty inwestycji. Równocześnie nie zamykają drogi do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego osobom, które nie posiadają kwoty wystarczającej na pokrycie 20% wkładu własnego. W takiej sytuacji oferowane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. […]

Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Komornik ma możliwość zajmowania środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jednakże zaznaczyć należy, że nie wszystkie środki podlegają zajęciu. Zajęciu nie podlegają środki wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla […]

Firmy windykacyjne a dłużnicy

W sytuacji, gdy osoba zalega z płatnościami może spodziewać się kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. Celem działania takiego podmiotu jest ustalenie czy dłużnik wyraża chęć uregulowania zobowiązania. Firmy windykacyjne posiadają szereg możliwości porozumiewania się z dłużnikami. Mogą one polegać na tradycyjnych rozmowach telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych, a także komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz […]

Wcześniejsza spłata kredytu

Każdy kto dokonała wcześniejszej spłaty kredytu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów kredytu, które zostały nadpłacone. Zwrot ten powinien dotyczyć wszystkich kosztów związanych z kredytem. Jednakże najczęściej banki dokonują z automatu zwrotu jedynie nadpłaconych odsetek albo ubezpieczenia, które nie zostało wykorzystane przez umowie kredytowej. Problem pojawia się w przypadku zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. Banki […]