Koronowirus i problemy finansowe

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. WHO wskazuje, że najczęstszymi objawami COVID-19 są: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem oraz suchy kaszel. Zaleca się, aby, już w przypadku wystąpienia tych podstawowych objawów, zgłosić się do lekarza. U niektórych pacjentów można zaobserwować także bóle mięśni, […]

Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W tym zakresie również występują pewne wyjątki – mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne. Co […]

Jak ustala się plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Przepisy wskazują, że plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę […]

Co robić żeby się nie zadłużyć?

Powodów, przez które można popaść w kłopoty finansowe i związane z tym nadmierne zadłużenie się jest wiele. W pułapkę zadłużenia popaść można w szczególności wówczas, gdy nie sprawujemy kontroli nad własnym budżetem domowych. Nie porównujemy dochodów z wydatkami i tracimy dyscyplinę związaną z konsumpcją. Chętniej wydajemy wówczas pieniądze na rzeczy, które często są nieprzydatne i […]