Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu dla osoby zadłużonej oznacza, że nie powinien się on obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo przedawnienia długu sam dług w dalszym ciągu istnieje. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie, które uległo przedawnieniu to nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconych środków ze względu na przedawnienie długu. Przedawnienie długu – co ulega […]