Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu dla osoby zadłużonej oznacza, że nie powinien się on obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo przedawnienia długu sam dług w dalszym ciągu istnieje. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie, które uległo przedawnieniu to nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconych środków ze względu na przedawnienie długu. Przedawnienie długu – co ulega […]

Koronowirus i problemy finansowe

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. WHO wskazuje, że najczęstszymi objawami COVID-19 są: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem oraz suchy kaszel. Zaleca się, aby, już w przypadku wystąpienia tych podstawowych objawów, zgłosić się do lekarza. U niektórych pacjentów można zaobserwować także bóle mięśni, […]

Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W tym zakresie również występują pewne wyjątki – mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne. Co […]

Jak ustala się plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Przepisy wskazują, że plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę […]

Co robić żeby się nie zadłużyć?

Powodów, przez które można popaść w kłopoty finansowe i związane z tym nadmierne zadłużenie się jest wiele. W pułapkę zadłużenia popaść można w szczególności wówczas, gdy nie sprawujemy kontroli nad własnym budżetem domowych. Nie porównujemy dochodów z wydatkami i tracimy dyscyplinę związaną z konsumpcją. Chętniej wydajemy wówczas pieniądze na rzeczy, które często są nieprzydatne i […]

Niski wkład własny a regres ubezpieczeniowy

Starając się o kredyt hipoteczny należy być świadomym tego, że konieczne jest dysponowanie odpowiednio wysokim wkładem własnym. Banki preferują, aby klienci posiadali co najmniej 20% kwoty inwestycji. Równocześnie nie zamykają drogi do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego osobom, które nie posiadają kwoty wystarczającej na pokrycie 20% wkładu własnego. W takiej sytuacji oferowane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. […]

Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Komornik ma możliwość zajmowania środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jednakże zaznaczyć należy, że nie wszystkie środki podlegają zajęciu. Zajęciu nie podlegają środki wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla […]

Firmy windykacyjne a dłużnicy

W sytuacji, gdy osoba zalega z płatnościami może spodziewać się kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. Celem działania takiego podmiotu jest ustalenie czy dłużnik wyraża chęć uregulowania zobowiązania. Firmy windykacyjne posiadają szereg możliwości porozumiewania się z dłużnikami. Mogą one polegać na tradycyjnych rozmowach telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych, a także komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz […]

Wcześniejsza spłata kredytu

Każdy kto dokonała wcześniejszej spłaty kredytu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów kredytu, które zostały nadpłacone. Zwrot ten powinien dotyczyć wszystkich kosztów związanych z kredytem. Jednakże najczęściej banki dokonują z automatu zwrotu jedynie nadpłaconych odsetek albo ubezpieczenia, które nie zostało wykorzystane przez umowie kredytowej. Problem pojawia się w przypadku zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. Banki […]

Jakie elementy tworzą masę upadłości?

Ustalenia masy upadłości dokonuje syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, sędzia – komisarz może postanowić, że ustalenia masy upadłości może dokonać sam upadły, jednakże pod nadzorem nadzorcy sądowego. Ustalenie masy upadłości następuje w drodze spisu inwentarza. Wraz z tym spisem dokonuje się oszacowania całego majątku wchodzącego do masy […]