Kto posiada prawo do zachowku?

Sytuacje życiowe pokazują, że osoby posiadające uprawnienie do spadku są niekiedy pomijane w testamencie. W takiej sytuacji osoby, które zostały pominięte, a z mocy ustawy posiadają prawo do dziedziczenia zyskują prawo do zachowku.   Przysługujące prawo do zachowku traktować należy jako konsekwencję ogólnie przyjętej zasady prawa spadkowego zgodnie, z którą konieczna jest ochrona interesów najbliższej […]

Czy świadczenia ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o współfinansowanie wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla siebie i dziecka. Spełnił kryterium dochodowe i otrzymał te świadczenia. Jednocześnie wdrażany jest tytuł wykonawczy wniosku o wynagrodzenie i inne roszczenia. Czy w tej sytuacji komornik będzie egzekwował jego świadczenia? Świadczenia z ZFŚS podlegają pełnej wypłacie przez komornika. Ochrona […]

Ważne informacje o przedawnieniu długu

Poruszając tematykę przedawnienia długu należy wskazać jakie są rodzaje wierzytelności. Podział wierzytelności może nastąpić ze względu na termin przedawnienia. Stosując taki podział możliwe jest mówienie o: roszczeniach majątkowych lub takich, które zostały stwierdzone dzięki prawomocnemu wyrokowi sądu – w ich przypadku okres przedawnienia to 6 lat, roszczeniach wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, a także oświadczeń […]

Uznanie długu właściwe i niewłaściwe

Kwestia uznania długu nie jest łatwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w świetle orzeczeń sądowych i doktryny prawnej uznanie długu można podzielić na dwie grupy, a mianowicie prawidłowe i niewłaściwe uznawanie. Pierwsza grupa (właściwe uznanie) wiąże się z pełną wolą dłużnika, który w swoim oświadczeniu w sposób jasny i kompleksowy rozpoznaje dług. Ma […]

Czy agencja windykacyjna może zostać wykorzystana do odzyskania zaległych płatności alimentacyjnych?

W ostatnich latach rząd wprowadził szereg nowych przepisów mających na celu bardziej wydajne i szybsze przestrzeganie obowiązku wypłacania alimentów. W styczniu tego roku organizatorzy robót publicznych musieli przede wszystkim zatrudnić obsługujących dłużników. To samo dotyczy urzędu pracy, który ma aktywizować bezrobotnych, którzy są zobowiązani do wypłacania alimentów. Wkrótce pracodawcy, którzy chcieliby nielegalnie zatrudnić dłużników alimentacyjnych […]

Jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty może przysporzyć wielu problemów, gdyż nie każdy dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na jego właściwe sformułowania. Sporządzenie treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga znajomości podstawowych zasad związanych z sporządzaniem pism procesowych przez stronę pozwaną. Wraz z otrzymaniem nakazu zapłaty osoba będąca adresatem takiego pisma często dowiaduje się o tym, że w ogóle […]

Dłużnik w rejestrze dłużników

Jeżeli postępowanie egzekucyjne nie może zostać przeprowadzone, a wierzyciel nie zapewni innych metod, w takiej sytuacji komornik trafi do sądu. Wysyła pismo (wniosek) do właściwego sądu w celu wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Taki rejestr jest szczególnie przydatny dla przechodniów. Ponieważ zmniejsza ryzyko współpracy finansowej z niewypłacalnymi osobami. Komornik informuje również wierzyciela o fakcie […]

Długi hazardzisty,a sytuacja rodziny

Zdarza się, że z powodu mechanizmów współzależności i nieznajomości prawa rodziny narkotyków biorą odpowiedzialność nie tylko za zachowanie gracza lub pracownika seksualnego. Są również odpowiedzialni za swoje długi. Jak uchronić się przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi uzależnionego członka rodziny? Jakie zobowiązania finansowe może ponieść narkoman? Odpowiedzialność za długi jednego z małżonków jest trudnym tematem – […]

Fala pozwów przeciw Best i Hoist

Za pewnego rodzaju sytuację problemową uznać należą otrzymaniem nakazu  zapłaty od firmy windykacyjnej. Firma zajmująca się windykacją niemal masowa wysyłają wezwania do zapłaty, w których powołują się na cesję wierzytelności na rzecz takiego przedsiębiorstwa. Na rynku widoczna jest funkcjonowanie wielu tego rodzaju firm, których profil działalności koncentruje się na windykacji. Co należy więc zrobić w […]

Zmiany w BTE i jego likwidacja

Za dużą zmianę uznać należy zlikwidowanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Czym  właściwie był Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jak funkcjonował postaramy się przybliżyć w dzisiejszym artykule. BTE, bo tak w skrócie nazywany był Bankowy Tytuł Egzekucyjny, to dokument pozwalający na rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Aby możliwe było jej rozpoczęcie bank musiał wydać BTE, a następnie sąd musiał nadać […]