Jak pozbyć się komornika? Nakaz zapłaty

Jak pozbyć się komornika? Nakaz zapłaty Jak pozbyć się komornika? Pojawienie się problemów ze spłatą długów może spowodować, że na konto bankowe wejdzie komornik. Komornik może również zająć inne składniki majątku. Jednakże w takiej sytuacji dłużnik również może podejmować działania. Jak odzyskać środki, które zajął komornik na koncie bankowym? Czy dłużnik odebrał pismo od komornika, […]

Kiedy nie warto podpisywać ugody?

Kiedy nie warto podpisywać ugody? Nie zawsze podpisanie ugody z firmą windykacyjną oznacza korzyść dla dłużnika. Pomimo tego, że ugodę postrzega się jako częste rozwiązanie sytuacji pozornie bez wyjścia, to nie zawsze jest ona dobra dla dłużnika. Kiedy dłużnik nie powinien podpisywać ugody z firmą windykacyjną? Kiedy nie warto podpisywać ugody? Zawarcie ugody z firmą […]

Upadłość transgraniczna – co to takiego?

Upadłość transgraniczna jest rozwiązaniem dla osób posiadających problemy finansowe, których ośrodek życia znajduje się poza granicami kraju. Ogłoszenie takiej upadłości wywołuje skutki prawne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawa prawna Ogłoszenie upadłości transgranicznej jest możliwe dzięki powołaniu się na rozporządzenie Rady We nr 1346/2000 z 29 maja 2000 roku. Jednakże możliwość powołania się na […]

Przedawnienie długu – co ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu dla osoby zadłużonej oznacza, że nie powinien się on obawiać prawnego przymusu spłaty zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że pomimo przedawnienia długu sam dług w dalszym ciągu istnieje. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie, które uległo przedawnieniu to nie ma możliwości żądania zwrotu zapłaconych środków ze względu na przedawnienie długu. Przedawnienie długu – co ulega […]

Koronowirus i problemy finansowe

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. WHO wskazuje, że najczęstszymi objawami COVID-19 są: gorączka, zmęczenie, trudności z oddychaniem oraz suchy kaszel. Zaleca się, aby, już w przypadku wystąpienia tych podstawowych objawów, zgłosić się do lekarza. U niektórych pacjentów można zaobserwować także bóle mięśni, […]

Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu

Możliwość dochodzenia roszczenia jest czasowo ograniczona. Jednakże należy pamiętać, że Kodeks cywilny wprowadził zasadę, według której przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W tym zakresie również występują pewne wyjątki – mianowicie dotyczy to sytuacji wymienionych w przepisach szczególnych. Do roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, zaliczyć można np.: roszczenie o zniesienie współwłasności czy roszczenie windykacyjne. Co […]

Jak ustala się plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Przepisy wskazują, że plan spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Kwotę […]

Co robić żeby się nie zadłużyć?

Powodów, przez które można popaść w kłopoty finansowe i związane z tym nadmierne zadłużenie się jest wiele. W pułapkę zadłużenia popaść można w szczególności wówczas, gdy nie sprawujemy kontroli nad własnym budżetem domowych. Nie porównujemy dochodów z wydatkami i tracimy dyscyplinę związaną z konsumpcją. Chętniej wydajemy wówczas pieniądze na rzeczy, które często są nieprzydatne i […]

Niski wkład własny a regres ubezpieczeniowy

Starając się o kredyt hipoteczny należy być świadomym tego, że konieczne jest dysponowanie odpowiednio wysokim wkładem własnym. Banki preferują, aby klienci posiadali co najmniej 20% kwoty inwestycji. Równocześnie nie zamykają drogi do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego osobom, które nie posiadają kwoty wystarczającej na pokrycie 20% wkładu własnego. W takiej sytuacji oferowane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. […]

Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Komornik ma możliwość zajmowania środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jednakże zaznaczyć należy, że nie wszystkie środki podlegają zajęciu. Zajęciu nie podlegają środki wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla […]