Firmy windykacyjne a dłużnicy

W sytuacji, gdy osoba zalega z płatnościami może spodziewać się kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. Celem działania takiego podmiotu jest ustalenie czy dłużnik wyraża chęć uregulowania zobowiązania. Firmy windykacyjne posiadają szereg możliwości porozumiewania się z dłużnikami.

Mogą one polegać na tradycyjnych rozmowach telefonicznych, wysyłanie wiadomości tekstowych, a także komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz mailowej. Działania firm windykacyjnych mają na celu prowadzenia negocjacji z dłużnikiem. Dzięki prowadzonym negocjacjom dłużnik ma możliwość uniknięcia egzekucji komorniczej, która jest ostatecznością w sytuacji braku regulowania należności. W związku z tym firma windykacyjna kontaktują się z dłużnikiem i określają jego możliwości finansowe. Ma to pozwolić na wynegocjowanie warunków spłaty, która będą odpowiednie zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela.

Wrażenie chęci spłaty zobowiązania podczas rozmowy z firmą windykacyjną postrzegane jest jako wyraz pozytywnych chęć dłużnika. Możliwe jest wówczas negocjowanie warunków spłaty, co dotyczy w szczególności wydłużenia okresu spłaty. W pierwszej kolejności firmy windykacyjne podejmują kontakt telefoniczny z dłużnikiem w czasie, którego określa się czy dłużnik wyraża chęć spłaty zobowiązania.

Jeśli taka chęć zostanie przez niego wyrażona i rzeczywiście na tym etapie dokonana zostanie spłata należności to firma windykacyjna kończy swoje działania. Jednakże w sytuacji, gdy wszystkie podejmowane działania przed firmą windykacyjną nie przynoszą efekty wierzyciel ma możliwość skierowania sprawy przed obliczem sądu. Konsekwencją takich wydarzeń może być egzekucja komornicza, która niejednokrotnie przyczynia się do utraty całego majątku przez dłużnika.