Kwota wolna od zajęcia w 2020 roku

Komornik ma możliwość zajmowania środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jednakże zaznaczyć należy, że nie wszystkie środki podlegają zajęciu.

Zajęciu nie podlegają środki wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla sierot zupełnych, jak również środków wypłacanych w ramach jednorazowej wypłaty dla kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”. Komornik nie ma również możliwości zajęcia całości wynagrodzenia, które wpływa na rachunek bankowy dłużnika. Ze względu na zmiany jakie zaszły w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto zmieniła się również wysokość tak zwanej kwoty wolnej od zajęcia. Od stycznia 2020 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie brutto za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc chodzi o wynagrodzenie wypłacane za pracę na pełen etat.

Wynosi ono 2600 zł brutto. W przypadku kwoty wolnej od zajęcia należy wyliczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. W takim przypadku od stycznia 2020 roku kwota wolna od zajęcia wynosi 1950 zł. W każdym miesiącu komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie dłużnika 1950 zł pochodzącego z tytułu wynagrodzenia za pracę. Warto wspomnieć o tym, że jeśli dłużnik w danym miesiącu nie wykorzysta tej kwoty to nie przechodzi ona na kolejne miesiące.