Upadłość transgraniczna – co to takiego?

Upadłość transgraniczna jest rozwiązaniem dla osób posiadających problemy finansowe, których ośrodek życia znajduje się poza granicami kraju. Ogłoszenie takiej upadłości wywołuje skutki prawne we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Ogłoszenie upadłości transgranicznej jest możliwe dzięki powołaniu się na rozporządzenie Rady We nr 1346/2000 z 29 maja 2000 roku. Jednakże możliwość powołania się na tę podstawę prawną zachodzi wówczas, gdy dłużnik posiada główny ośrodek działalności w kraju członkowskim.

Upadłość transgraniczna – czym jest ośrodek życia?

Powołanie się na podstawę prawną ogłoszenia upadłości transgranicznej wymaga spełnienia określonego warunku. Chodzi o to, że ośrodek działalności danego podmiotu musi znajdować się w określonym kraju członkowskim. Taką sytuację określa się jako COMI, czyli Center Of Main Interests. COMI traktuje się jako miejsce, w którym dłużnik prowadzi swoje normalne życie. Chodzi więc o to, że jego życie prowadzone jest w danym miejscu w sposób stały. Taka stałość wpływa na pojawienie się powiązań z innymi podmiotami, do których zalicza się przykładowo banki lub inne instytucje. Analizując COMI w szerszym ujęciu jest to miejsce, w którym dłużnik wykonuje pracę albo zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast w sytuacji, gdy dłużni nie pracuje i nie zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej można się powołać na stałe miejsce zamieszkiwania. Wówczas COMI określa się na podstawie tego, gdzie znajduje się stałe miejsce zamieszkania dłużnika.

Ogłoszenie upadłości

W sytuacji, gdy dłużnik wykonuje prace w jednym państwie, jednak nie prowadzi w nim działalności gospodarczej, to COMI zlokalizowane jest w państwie, w którym opłaca on stałe rachunki. Wyznacznikiem może być również posiadanie konta bankowego oraz opłacanie podatków. Określenie COMI następuje w dniu, w którym składany jest wniosek o upadłość. Nie ma przy tym znaczenia to, w jakim miejscu dłużnik przebywał przed jego złożenia. Pokazuje to, że dla określenia COMI nie ma znaczenia w jakim kraju są wierzyciela. Poza tym nie ma na to wpływu miejsce powstania zadłużenia. Z tego względu osoby posiadające swój ośrodek życia w innym kraju mogą skorzystać z bardziej przychylnych regulacji związanych z ogłoszeniem upadłości. Natomiast takie skutki będą również obejmować swym zasięgiem inne kraje członkowskie.