Wcześniejsza spłata kredytu

Każdy kto dokonała wcześniejszej spłaty kredytu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów kredytu, które zostały nadpłacone. Zwrot ten powinien dotyczyć wszystkich kosztów związanych z kredytem. Jednakże najczęściej banki dokonują z automatu zwrotu jedynie nadpłaconych odsetek albo ubezpieczenia, które nie zostało wykorzystane przez umowie kredytowej. Problem pojawia się w przypadku zwrotu prowizji za udzielenie kredytu. Banki taktują ją przeważnie jako koszt kredytu, który nie podlega zwrotowi. Jednakże wyrok wydany przez TSUE w tej materii postrzega sprawę nieco inaczej. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE banki są zobowiązane do zwrotu wszystkich kosztów towarzyszących kredytom w sytuacji, gdy klient dokona wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Polska praktyka pokazuje, że klienci musza walczyć o swoje, a więc o zwrot prowizji oraz innych kosztów po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu. Niekiedy taka batalia może być prowadzona o duże pieniądze i dlatego warto zdecydować się na dochodzenia swoich praw.