Wysokość raty kredytu hipotecznego

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, które zgodnie z umową kredytową należą się bankowi za korzystanie z udzielonych przez tę instytucję środków. Wysokość spłacanych odsetek zależy od oprocentowania kredytu. Zdecydowana większość dostępnych dziś na naszym rynku kredytów hipotecznych udzielana jest w złotych i ma oprocentowanie zmienne, które składa się z dwóch elementów, a mianowicie stawki WIBOR oraz marży banku.

Jeśli chodzi o marżę banku to jej wysokość jest stała w okresie kredytowania i określona w umowie. O jej wysokości decyduje konstrukcja oferty w banku. Najczęściej wpływa na nią LTV i kwota kredytu. Może ulec zmianie za zgodą obu stron i być uzależniona też od wysokości zapłaconej prowizji.

WIBOR jest to stawka oprocentowania, po jakiej banki w Polsce udzielają pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. Stawka ta ulega ciągłym zmianom. Zmienia się między innymi w ślad za zmianami stóp procentowych dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Najczęściej przy określaniu oprocentowania kredytów hipotecznych banki przyjmują WIBOR 3-miesięczny, może się jednak zdarzyć, że bank przyjmuje WIBOR 6-miesięczny lub 12-miesięczny.

Prowizja za udzielenie kredytu to dodatkowa opłata na rzecz banku, za udzielenie nam kredytu. Zazwyczaj jest określona jako procent od kwoty kredytu. Do czasu uzyskania potwierdzenia wpisu do hipoteki będziemy musieli pokryć koszt dodatkowego ubezpieczenia, co w praktyce oznaczać będzie wyższe oprocentowanie kredytu. Jest również wiele innych ubezpieczeń, np. od zdarzeń losowych czy niskiego wkładu własnego – oczywiście wszystko to wpływa na wysokość kwoty naszego kredytu. Często banki wymagają od nas założenia rachunku, który prowadzony będzie w tym samym miejscu, co spłacany kredyt hipoteczny. Korzystanie z takiego rachunku bywa płatne. Warto zwrócić też uwagę, czy bank nie pobiera np. prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Nie wiemy bowiem, czy w przyszłości nie otrzymamy nagłego zastrzyku środków finansowych, pozwalających nam od razu spłacić zadłużenie. Oczywiście to nie wszystkie koszty, związane z wzięciem kredytu hipotecznego, które powinniśmy przeanalizować. Przede wszystkim uważnie powinniśmy zapoznać się z taryfą prowizji i opłat, a przede wszystkim z umową kredytową przed jej podpisaniem.