Zasady negocjacji z wierzycielem

Głównym celem negocjacji z wierzycielem jest próba wypracowania nowych, dogodnych dla obu stron warunków spłaty zobowiązania. Pomyślny wynik negocjacji będzie oznaczał dla Ciebie możliwość spłaty długu na korzystnych warunkach, dla wierzyciela natomiast – sukcesywne odzyskiwanie pieniędzy. Nie wszyscy wiedzą, że wynikiem negocjacji z wierzycielem może być nawet umorzenie części długu. Pamiętaj, że dla pożyczkobiorcy lub firmy windykacyjnej nawet powolna spłata zadłużenia połączona z chęcią współpracy z Twojej strony jest zdecydowanie lepszym scenariuszem niż brak kontaktu i uchylanie się od płatności.

Przeciętny dłużnik dopiero po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu egzekucji komorniczej zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znalazł. Wizja utraty majątku powoduje, że zaczynamy szukać sposobu na uratowanie swojej własności, lub ograniczenie strat materialnych wynikających z takiej egzekucji. Naturalną metodą wielu osobom wydają się negocjacje z komornikiem w celu wypracowania korzystnych rozwiązań.

W pierwszej kolejności możesz wysłać do swojego wierzyciela pismo z prośbą o polubowne załatwienie sprawy. Nierzadko dłużnicy obawiają się, że taki ruch pogorszy ich sytuację. Niepotrzebnie, bank może jedynie odpowiedzieć negatywnie na zapytanie dłużnika, nie ma prawa natomiast z tego powodu nakładać jakichś dodatkowych zobowiązań czy zrywać umowy. Warto przedstawić swoje położenie i zadeklarować chęć spłacenia długu. Nie unikaj wyjaśnienia sprawy polubownie. Wierzyciel ma świadomość tego, że często przeterminowana należność nie wynika ze złej woli, tylko z trudnej sytuacji życiowej lub po prostu z niedopatrzenia.

Na negocjacje z wierzycielem warto także wybrać się, zanim jeszcze dojdzie do opóźnienia w spłatach rat. Jeśli spodziewasz się zwolnienia z pracy lub obniżenia wysokości pensji, to warto natychmiast o tym powiadomić bank czy firmę pożyczkową. Ponadto, kolejna pożyczka czy kredyt spłacany bez opóźnienia, pozwoli Ci na lepsze warunki i tańszą pożyczkę w przyszłości, pamiętaj, że banki czy firmy pożyczkowe bardzo cenią sobie dobrą historię kredytową swoich klientów i doceniają tych, którzy swoje zadłużenie spłacają na czas.